Diagnostyka stomatologiczna i ortodontyczna

Dzięki regularnym przeglądom stomatologicznym (najlepiej co pół roku) na bieżąco monitorować można stan uzębienia. Wiele schorzeń zębów, kości bądź dziąseł możliwych jest do wyleczenia, pod warunkiem, że zostaną zdiagnozowane we wczesnym stadium.

Wizyta diagnostyczna – badanie wewnątrzustne

Na fotel dentystyczny Pacjent trafia albo w ramach cyklicznych przeglądów, albo wtedy, gdy dzieje się już coś niepokojącego i szuka profesjonalnej pomocy. W obu przypadkach procedura jest podobna. Lekarz stomatolog rozpoczyna wizytę od przeprowadzenia z Pacjentem dokładnego wywiadu. Następnie przechodzi do wewnątrz ustnego badania stomatologicznego za pomocą lusterka i zgłębnika, podczas którego:

  • sprawdza stan zębów oraz twardych tkanek zębowych,
  • sprawdza stan dziąseł i błony śluzowej wewnątrz jamy ustnej,
  • sprawdza budowę i funkcję stawów skroniowo-żuchwowych.

Badania radiologiczne – nieocenione w trafnej diagnozie

Nawet najbardziej doświadczony lekarz stomatolog potrzebuje jednak w niektórych sytuacjach dodatkowego wsparcia. Jest nim m.in. diagnostyka obrazowa, czyli badania radiologiczne. Diagnostykę obrazową dzielimy na dwa rodzaje badań: wewnątrzustne oraz zewnątrzustne. Pierwsze pozwalają zobrazować z reguły niewielki obszar 3-4 zębów. Do drugich zaliczają się bardziej zaawansowane badania, takie jak:

  • tomografia komputerowa zębów 3D (CBCT) – stosowana w ortodoncji, implantologii, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, a także w diagnostyce bezdechu sennego,
  • zdjęcie panoramiczne zębów (cefalometryczne) – zdjęcie RTG boczne czaszki, wykorzystywane głównie w diagnostyce ortodontycznej,
  • zdjęcie pantomograficzne, czyli pantomogram lub ortopantomogram (OPG) – wykonywane w diagnostyce chorób zębów i przyzębia, urazów zębów bądź twarzoczaszki, implantologii, ortodoncji, a także przed ekstrakcją zębów.

Zakres badań tego rodzaju jest szeroki – za pomocą diagnostyki RTG istnieje m.in.: możliwość wykrycia próchnicy na powierzchniach stycznych zębów; diagnozowania stanów zapalnych lub zmian chorobotwórczych; planowania oraz monitorowania efektów leczenia kanałowego; oceny stanu wypełnień; diagnostyki zmian patologicznych takich jak torbiele albo ziarniniaki, a także poddania dokładnej analizie układ zębów, co jest niezwykle ważne w planowaniu leczenia ortodontycznego, implantologicznego oraz protetycznego.

Diagnostyka RTG – czy jest się czego bać?

RTG zębów to standardowe diagnostyczne badanie stomatologiczne. Trwa zaledwie chwilę, nie boli, jest także bezpieczne dla Pacjenta – poziom promieniowania wydzielany przez nowoczesny sprzęt diagnostyczny jest stosunkowo niski. W pracowni diagnostycznej dysponujemy innowacyjnym sprzętem, m.in. najbardziej zaawansowanym na rynku urządzeniem Kodak 3D, które gwarantuje doskonałą jakość obrazu przy wykorzystaniu niewielkiej dawki promieniowania.