Ortotropia – ortodontyczne leczenie wczesne

Ortotropia to zarówno leczenie, jak i uczenie oraz trening. Zadaniem lekarza ortodonty jest stworzenie zespołu terapeutyczno-trenerskiego, gdzie wyedukowani rodzice pomagają w leczeniu swojego dziecka, a lekarz nadzoruje przebieg leczenia i …

Diagnostyka stomatologiczna i ortodontyczna

Dzięki regularnym przeglądom stomatologicznym (najlepiej co pół roku) na bieżąco monitorować można stan uzębienia. Wiele schorzeń zębów, kości bądź dziąseł możliwych jest do wyleczenia, pod warunkiem, że zostaną zdiagnozowane we …